Τοποθέτηση τροχού – ελαστικού – κασέτας και ρύθμιση φρένου – ταχυτήτων από 10,00€