Τοποθέτηση καλαθιού / Παιδικού καθίσματος / Ταινίας τιμονιού / Σχάρας / Φτερών από 8,00€