Τοποθέτηση και ρύθμιση φρένου (ανά τμx) / Λευγέ (ανά τμx) / Δισκοβραχίονα / Κασέτας από 8,00€