Ρύθμιση φρένων/ταχυτήτων/τζόγου τροχού-μεσαίας τριβής-ποτηριών (ανά περίπτωση) από4,00€