Βασικό Service ποδηλάτου (λίπανση μετάδοσης – σύσφιξεις – ρύθμιση φρένα – ταχύτητες) από 15,00€