Τοποθέτηση σαμπρέλας/Ελαστικού/Πεντάλ/Σέλλας/Λ.Σέλλας από2,00€