Ρύθμιση σέλλας & τιμονιού (ύψος-κλίση-θέση-χωρίς Bike Fitting) από2,00€