Μερική αποσυναρμολόγηση ποδηλάτου & συσκευασία σε κιβώτιο (με κιβώτιο) από 40,00€